foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy wszystkich kochających wojsko i żołnierzy weteranów B.G.K.nr konta 45-11-30-10-17-0020-1451-8320-0001

MECENASI

 

 lotto

 

logowbka

 

 

pco

 

sprint air

 

 

tramwaje

 

budimex

 

 herb warszawa

 

mpro

  

 

skm logo

MPUK 

 

Pitradwar

 

 ITWL znak 2

 

SPONSORZY

 pwz

 

amw

 

 

palac

 

wze

 

witu

 

PZL kalisz

 

WCBKT

 

mza

 

 koleje mazowieckie

 

robyg

 

celstan

 

 mpt

 

DGT

 

 

instytut lotnictwa300x58

 

 

MPO 

 

 

wood

 1. udział w refundacji kosztów leczenia specjalistycznego rannych i poszkodowanych w misjach żołnierzy oraz ich rodzin, o ile koszty te przekraczają limity określone  zakresem ubezpieczenia;
 2. organizowanie inicjatyw pozwalających na rehabilitacje i powrót do normalnego życia rannych i poszkodowanych żołnierzy powracających z misji wojskowych poza granicami kraju;
 3. wspieranie znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej żołnierzy i ich rodzin, o których mowa w § 8 poprzez udzielanie jednorazowej lub okresowej pomocy, w tym również zakup przedmiotów materialnych, takich jak protezy, leki, środki transportu itp.;
 4. udział w refundacji kosztów niezbędnej opieki socjalnej nad samotnymi inwalidami I grupy, których inwalidztwo powstało w czasie pełnienia służby w polskich misjach wojskowych poza granicami państwa;
 5. pomoc osobom o których mowa w pkt 4 w aktywizacji i rehabilitacji zawodowej m.in. poprzez udział w refundacji kosztów zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, studiów, kursów i szkoleń;
 6. działalność na rzecz integracji środowiska osób wymienionych w § 8;
 7. organizowanie grup wsparcia dla rodzin żołnierzy poległych lub rannych w misjach wojskowych poza granicami kraju;
 8. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży z rodzin o których mowa w § 8;
 9. organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i wykładów związanych z niesieniem pomocy osobom wymienionym w § 8;
 10. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;
 11. działalność informacyjna i wydawnicza, obejmującą wydawanie książek, produkcja filmów, audycji,  a także, broszur, informatorów oraz plakatów jak również upowszechnianie w internecie i w środkach masowego przekazu, w formie audycji, filmów, artykułów, reportaży, wywiadów itp. wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.

VIDEO

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE 2017

Warsztaty2017

 

BAL WETERANA 2017 PULS

balweterana2017puls

 

BAL WETERANA 2017

Bal Weterana 2017

 

WARSZTATY 2016

tv

 

WYSTAWA 2016 

wystawa2016

PATRONAT MEDIALNY

ZBiAMbiale2

 

 

TVP3